The Conference 2022.

The Conference 2022.

Konferens med svenska och internationella föreläsare och gäster den 22-23 aug

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.