Sommar på Ribban

Sommar på Ribban

Sommar på Ribban är en event- och mötesplats på Ribersborgsstranden med inriktning på idrott, aktivitet och rörelse med hjälp av stadens föreningar. Det är fritidsförvaltningen och gatukontoret som gör en gemensam sak och samordnar aktiviteter, skapar positiv kontaktyta och en aktiv och spännande atmosfär.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.