Aurora Art Culture Biennial 2022

Aurora Art Culture Biennial 2022

Nanar är en Malmöbaserad konst- och kulturförening som introducerar arabisk konst och kultur till en svensk och europeisk publik. Förutom att vara en samlingsplats för många arabiska intellektuella, författare och konstnärer i Europa och i arabvärlden, främjar Nanar även arabisk konst och kultur i Sverige.

Utifrån denna kontext skapades Aurora konst- och kulturbiennal, ett konstnärligt, litterärt och kulturellt evenemang, som erbjuder möjligheter till ett direkt och brett kulturellt utbyte mellan arabisk och svensk kultur.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.