The Drop Conference

The Drop Conference

The Drop är en klimatteknikkonferens för att träffa människor, lära sig nytt och driva lösningar framåt. Där finns experter inom klimatvetenskap, investerare och nystartade klimatteknologiska företag.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.