1 års jubileum

1 års jubileum

Den 19 juni firar vi på Praktik vid Events 1 års jubileum på Moriskan i Folket Park. Under 1 år har ungdomar haft möjlighet att söka praktikplatser genom vår app och det vill vi fira med all som gjort det möjligt.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.