Julfest Media Evolution 5-9 december

Julfest Media Evolution 5-9 december

Du skall hjälpa till att göra en julfest på Media Evolution. Praktik 5-9 december OBS skoltid. Start 0900 slut 1600

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.