European Social Services Conference 2023

European Social Services Conference 2023

Konferensen arrangeras varje år av ESN, ett nätverk som samlar offentliga myndigheter och andra organisationer inom social välfärd i Europa. I juni är det Malmös tur att vara värdstad.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.