Southern Swedish Design Days 2023

Southern Swedish Design Days 2023

Souther Swedish Design Days är en festival som bygger kunskap om design.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.