Southern Swedish Design Days 2023

Southern Swedish Design Days 2023

Southern Swedish Design Days är en årlig festival som synliggör design.Bygger kunskap om design med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.