Cykelfrämjandet - Frihet på cykel. 2023

Cykelfrämjandet - Frihet på cykel. 2023

Du ska hjälpa till som cykelinstruktör. Det är vuxna som ska lära sig cykla. Du har en handledare som visar dig vad du ska göra.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.