Southern Swedish Design Days 2023, avetablering

Southern Swedish Design Days 2023, avetablering

Utvecklar hållbar design.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.