Möllan Voices - Empowering Local Perspectives 2023

Möllan Voices - Empowering Local Perspectives 2023

FOJAB är en av Sveriges största arkitektbyråer. Genom projektet "Möllan Voices - Empowering Local Perspectives" vill de undersöka möjligheterna till att skapa en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess med fokus på Möllevången.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.