Miljöambassadörer - Allas Lika Värde Föreningen 2023

Miljöambassadörer - Allas Lika Värde Föreningen 2023

Målet är att utbilda miljöambassadörer, förbättra närmiljön, skapa nätverk och bidra till integration.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.