Fokusgrupp Praktik vid Events 2023

Fokusgrupp Praktik vid Events 2023

Hej
Vi vill ha din hjälp för att bli ännu bättre. Lägg 3 av dina novemberlovdagar med oss!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.