Malmö Open 2024

Malmö Open 2024

Malmö Open är ett årligt återkommande idrottsevenemang för handikappidrott och räknas till ett av världens största arrangemang för idrottare med funktionsnedsättning. Arrangemanget har cirka 2500 deltagare med 25 olika nationaliteter representerade.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.