Malmö Garden Show 2024

Malmö Garden Show 2024

Ledorden för Malmö Garden Show 2024 är ”jorden vi ärvde, bevarande och överlevnad, framtidsdrömmar och ursprung”. Vi vill lyfta vikten av att ta till vara på gamla och moderna kunskaper inom odling, förädling och hantverk för att inspirera besökaren till en hållbar framtid.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.