MAI VårRuset 2024 (PRAKTIK UNDER SKOLTID)

MAI VårRuset 2024 (PRAKTIK UNDER SKOLTID)

VårRuset är ett Löplopp för kvinnor och en långsiktig satsning med syftet att främja den kvinnliga folkhälsan. Dagen avslutas med en gemensam picknick.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.