Grundskolefotboll mot rasism MFF

Grundskolefotboll mot rasism MFF

Du skall hjälpa MFF att förbereda och anordna en fotbollsdag på Ribersborg

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.