Förberedelse för Media Evolution Invigningsfest 2024

Förberedelse för Media Evolution Invigningsfest 2024

Varje sommar har Media Evolution en sommarfest som du skall vara med på.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.