Nationaldagen 2024 Motetten o Hyresgästföreningen

Nationaldagen 2024 Motetten o Hyresgästföreningen

Motettens Folkets Hus gör Nationaldagen i Lindängen.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.