Malmö Arab Film Festival 2014

Malmö Arab Film Festival 2014

Malmö Arab Film Festival är Nordens enda och Europas största filmfestival med fokus på arabisk film och kultur. Festivalen pågår mellan den 26 och 30 september i Malmö. Mer info www.malmoarabfilmfestival.se och facebooksidan Malmo Arab Film Festival.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.