Malmö Näringslivsgala 2015

Malmö Näringslivsgala 2015

Malmö Näringslivsgala är en gala för malmös företagare som Malmö stad arrangerar.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.