Privacy Policy och Användarvillkor

Sammanfattning

Praktik vid Events är en verksamhet inom Malmö stad som tar integritetsfrågor på allvar, skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Dessa allmänna villkor gäller för skapande av konto i appen ”Praktik vid Events” och på hemsidan praktikvidevents.se. Genom att du registrerar dig i appen eller på hemsidan accepterar du Praktik vid Events och Malmö stads gällande allmänna villkor för den tillgång till Praktik vid Events webbplatser och tjänster som inloggning medger (”Tjänsten”). De allmänna villkoren kan uppdateras och förändras, vilket du också accepterar. Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Tjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Uppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt lämnar till oss genom registreringen. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Du avgör om du vill lämna dessa uppgifter till oss eller inte, till exempel inom ramen för en registrering, opinionsundersökning eller liknande. Uppgifterna från dig är relevanta med syftet att du ska kunna registrera dig, ta del av och söka de praktikplatser och andra tjänster som Praktik vid Events tillhandahåller, så som praktikintyg för dig som har praktiserat. Genom att du registrerar dig samtycker du till att vi behandlar uppgifterna om dig för de angivna syftena.

Vi kan också komma att samla in

- teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder; - information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; - platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst. Se vidare nedan om cookies. När du godkänner dessa allmänna villkor för Tjänsten samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. Om du återkallat ditt samtycke eller inte längre vill ta del av Tjänsten kommer dina personuppgifter därefter att behandlas enbart i statistik och uppföljningssyfte.

Hantering av personuppgifter

Personalen som jobbar på och med Praktik vid Events i Malmö stad samt Magic Technology, vilka är leverantör av appen och hemsidan, kommer att kunna hantera dina personuppgifter. Utöver detta kan också de samarbetspartners och arrangörer som verksamheten har kunna ta del av dina personuppgifter. Magic Technology, samarbetspartners och arrangörer hänvisas hädan efter till som ”tredje part”. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av Tjänsten. Med detta avser att vi ska kunna kontakta dig via appen, hemsidan, eller dina kontaktuppgifter så som mailadress eller postadress, för att ge dig relevant information och för att du ska kunna delta i lottning av praktikplatser samt bli tillfrågad att delta i våra opinionsundersökningar. Uppgifterna behandlas också i de syften som beskrivs under rubriken ”Vi kan också komma att samla in” samt för statistik och uppföljning av verksamheten. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter till och med utgången av det kalenderår då du fyller 21 år, men uppgifterna anses bara som aktiva till och med utgången av det kalenderår då du fyller 19 år eftersom att det är den övre gränsen för att få ta del av vår verksamhet. De två extra åren behandlas personuppgifterna som inaktiva men med syftet att kunna ta fram statistik och göra uppföljning av verksamheten. Gällande dig som tagit del av verksamheten genom att du genomfört praktik, så sparar vi också uppgifterna två år efter den övre åldersgränsen för att du ska kunna se och intyga att du tagit del av vår verksamhet. Personuppgifterna tas sedan slutligt bort från Tjänsten det vid utgången av det kalenderår du fyller 21 år.

Åtkomst och uppdatering av personuppgifter

Genom din registrering hamnar du i en databas som både Praktik vid Events och tredje parten Magic Technology har tillgång till. Om du behöver komma åt dina uppgifter eller ändra någonting gör du det själv genom ditt konto i appen eller på hemsidan i första hand. Om du inte kan komma åt dina inloggningsuppgifter kan du kontakta oss på Praktik vid Events, alternativt följa länken för och fyller i felanmälan i appen eller på hemsidan för att vi och/eller tredje parten Magic Technology ska kunna hjälpa dig att komma åt ditt konto.

Information som vi delar med tredje part

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter, främst dina kontaktuppgifter till vår leverantör Magic Technology och våra samarbetspartners och arrangörer vid behov.

Cookies

Praktik vid Events använder sig av cookies på hemsidan www.praktikvidevents.se En cookie är en fil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till Tjänsten (t ex dator, mobil, surfplatta), för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar. Praktik vid Events använder sig av flera olika cookies, så som sessionscookies, insamlingscookies, funktionscookies och flashcookies. Detta innebär att hemsidan praktikvidevents.se använder cookies som hämtar in information, som exempelvis unikt datorID, från användarens dator (insamlingscookies) men även sådana cookies som är nödvändiga för att få tjänster att fungera (funktionscookies och flashcookies). En del cookies (sessioncookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid. De cookies Praktik vid Events använder används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheten och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att överhuvudtaget fungera. Praktik vid Events använder även cookies för trafikmätning, vilket är värdefullt för oss när vi ska vidareutveckla tjänsten. Praktik vid Events utvecklings- och leverantörsbolaget Magic Technology använder cookies för att kunna utföra databehandlingsstjänsten åt Praktik vid Events och våra samarbetspartners. Du kan välja bort att använda cookies, genom att stänga av cookiefunktionen i din webbläsare och i Adobe Flash Player. Då kan du dock få en del problem när du använder Tjänsten.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden. Villkorsändring Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga. Överlåtelse Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom din användning, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Gällande lag och tvistlösning Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.